Welkom op onze website,

GrondbankAdvies is een jong en dynamisch bedrijf en biedt een onafhankelijke blik op uw (arbo)situatie.

De Inspectie SZW let steeds meer op uw beleid omtrent risicovolle werkzaamheden en gevaarlijke stoffen. Heeft U uw risico's inzichtelijk? En neemt U voldoende maatregelen? Er wordt veel van bedrijven gevraagd, maar niet voor niets. Wij proberen met onze adviezen zo dicht mogelijk bij de praktijk aan te laten sluiten.

Wij helpen u graag met een praktische, bedrijfskundige en arbeidshygiënische aanpak. Onderwerpen zijn uw beleid en situatie aangaande risicovolle werkzaamheden, gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid, binnenklimaat, biologische agentia, trillingen en werken in en met verontreinigde grond. Maar ook uw Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en verplichtingen in het kader van REACH.

GrondbankAdvies richt zich vooral op grondverzetbedrijven en aanverwante bedrijven en biedt oplossingen bij o.a.:

- het opzetten, beheersen, verbeteren en onderhouden van KAM-zorgsystemen;
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA*(*);
- SIKB BRL-en (BRL 9335, BRL 7000, enzovoort);
- projectbegeleiding en registraties;
- opstellen van bedrijfsprocedures en registraties;
- inleen van KVP, DLP en veiligheidspersonen bij (bodemsanerings)werkzaamheden;
- veiligheid- en gezondheidsplannen;
- adminstratieve werkzaamheden;
- veiligheid- en gezondheidsobservatie- en inspectierondes;
- enzovoort.

GrondbankAdvies heeft ruime ervaring in de sector grondverzet. Zowel op gebied van voorbereiding als uitvoering en specifieke vraagstukken omtrent veiligheid- en gezondheidrisico's en beheersmaatregelen bij werkzaamheden in en met verontreinigde grond.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Nickie Fiers
Hoger Veiligheidskundige (io)